HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE.

VIDEOHUONGDANhomesland.com.vn

CHÀO BẠN. TÔI LÀ HUỲNH NGỌC THANH.

✪ Giám đốc công ty bất động sản HATALAND.
✪ Chủ tịch cộng đồng CEO (www.congdongceo.vn).
✪ Chủ tịch cộng đồng bất động sản homesland.com.vn.
✪ CEO – Học viện HATA ACADEMY

✪ Tôi tạo các video để hướng dẫn cách sử dụng website. 

 Cách đăng bài viết chuẩn SEO theo chuẩn Google.

✪ Cách nhập nội dung bài viết để tạo Landing Page.

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE.

Các bạn thực hiện theo các video hướng dẫn. Đúng theo thứ tự 1, 2, 3.

VIDEO HƯỚNG DẪN 1.

✪ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP.

✪ ĐĂNG BÀI VIẾT LÊN CỘNG ĐỒNG CEO.

✪ HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU.

VIDEO HƯỚNG DẪN 2.

✪ HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI VIẾT CHUẨN SEO.

✪ THEO TIÊU CHUẨN GOOGLE.

✪ THAY THẾ NỘI DUNG MẪU CÓ SẴN.

VIDEO HƯỚNG DẪN 3.

✪ HƯỚNG DẪN NHẬP NỘI DUNG BÀI VIẾT.

✪ THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHUẨN SEO.

✪ TẠO LANDING PAGE CHUYÊN NGHIỆP.

XEM CHI TIẾT VỀ ÔNG HUỲNH NGỌC THANH.